1963 yılında Malatya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun  olduktan sonra aynı fakültenin İç Hastalıkları Anabilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlayarak 1991 yılında “İç Hastalıkları” uzmanı oldu. Aynı tarihte İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,  İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı’nda uzman olarak çalışmaya başladı.

1 Şubat-15 Ekim 1995 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, New Orleans, Tulane Üniversitesi, Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü’nde “Viral hücre kültür teknikleri, HIV-HTLV izolasyonu ve kültürleri, immunosupresif hastalardaki enfeksiyonlar, Nozokomiyal enfeksiyonlar” konularında “Research Fellow” olarak çalıştı.

1996 yılında doçent, 2002 yılında ise profesör oldu. 1995-96 yıllarında “İstanbul Bulaşıcı Hastalıklarla Savaş Derneği” nin sekreterliğini 2 yıl boyunca yürüttü. 1 Kasım 2002 tarihinden bu yana “Viral Hepatitle Savaşım Derneği” yönetim kurulu üyesi olup, 2011 yılından itibaren bu dernekte başkanlık görevini yürütmektedir. Ayrıca 10 Aralık 2013 tarihinde kurulan “HIV Enfeksiyonu Derneği”nin kurucu başkanıdır.

Ulusal dergilerde yayınlanmış 100’e yakın, uluslararası dergilerde yayınlanmış 150’ın üzerinde makalesi, “Enfeksiyon Hastalıklar” isminde ilk baskısı 1999 yılında, ikinci baskısı 2003 yılında ve  üçüncü baskısı 2009 yılında yapılan bir kitabı bulunmaktadır. Ayrıca enfeksiyon hastalıkları ve viral hepatitler ile ilişkili 10 kitabın editörüdür. İlgi alanları viral hepatitler, HIV ve diğer immun sistemi baskılanmış hastalarda enfeksiyonlardır.

Halen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.